Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: SINFODIGITAL SL
 • Nom comercial: PHOTOFAVS
 • NIF/CIF: B02853133
 • Direcció: C/ Sant Antoni Maria Claret, 391, 08027 Barcelona
 • Correu electrònic: info@photofavs.es

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

PHOTOFAVS (SINFODIGITAL, SL) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals dús

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de PHOTOFAVS inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://www.photofavs.es (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment ubicades al portal https://www.photofavs.es.

Dades personals que recull i com ho faig
Llegir Política de Privadesa i cookies

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb PHOTOFAVS. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, https://www.photofavs.es, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de PHOTOFAVSo de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://www.photofavs.es o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://www.photofavs.es no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts encara que hi posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a PHOTOFAVS poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a SINFODIGITAL, SL, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes dacord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de PHOTOFAVS. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de PHOTOFAVS.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a PHOTOFAVS indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Senyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

Exclusió de garanties i responsable

SINFODIGITAL, SL(PHOTOFAVS) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar a causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de codi maliciós, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general, les relacions entre PHOTOFAVS amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació d’ESPANYA i als jutjats i tribunals de BARCELONA.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.photofavs.es, si us plau dirigiu-vos a info@sinfodigital.com.

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 1-12-2021.