1. GESTIÓ DE LA COMANDA, PREU I PAGAMENT SEGUR

1.1. El CLIENT tramitarà la seva comanda a través del LLOC WEB o l’APP, configurant el producte, editant les imatges a l’editor de fotos i finalment adquirir-ho prement l’opció “afegir el meu compte” (disponible a la versió web) que apareix a cada fitxa de producte.
Un cop finalitzada la selecció del producte al carro de la compra, el CLIENT haurà de marcar sobre l’opció “confirmar” i “Etapa següent”. A l’App, el CLIENT dissenyarà el seu projecte i quan el tingui acabat, haurà de fer clic a “Fer comanda” i seguir les instruccions que se li indiquin posteriorment.

1.2. El CLIENT per tramitar la comanda haurà de realitzar un registre complet emplenant les dades previstes al formulari previst a aquest efecte al LLOC WEB o l’App acceptant si escau les presents condicions de contractació i la política de privadesa.

1.3. Els preus indicats al LLOC WEB o l’APP estan expressats en euros incloent els impostos aplicables a cada moment. Queden exempts les despeses d’enviament, excepte en les promocions explícitament detallades.
PHOTOFAVS es reserva el dret de modificar aquests preus a qualsevol moment. Tot i això, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment de les comandes.

1.4. El CLIENT haurà de verificar la informació mostrada sobre la comanda realitzada i seguidament, seleccionar la forma de pagament, facilitada al LLOC WEB o l’App.

1.5. Un cop finalitzat el procés de compra, el CLIENT rebrà, a l’adreça de correu electrònic indicada al formulari de registre, i una comunicació de confirmació de la comanda.

1. Per a qualsevol informació sobre el servei sol·licitat, el CLIENT podrà contactar via correu electrònic a través del seu compte CLIENT al LLOC WEB o l’App. En tot cas, caldrà indicar el número de comanda que li va ser assignat i indicat al correu electrònic de confirmació de la compra.

1.7. Així mateix, el CLIENT podrà comprovar en qualsevol moment l’estat de la seva comanda accedint al meu compte.

1.8. El CLIENT realitzarà el pagament a través dels mitjans oferts per PHOTOFAVS al LLOC WEB o l’App.

1.9. PHOTOFAVS no té accés a les dades bancàries vinculades als mitjans de pagament i no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.

2. DESPESES D’ENVIAMENT I LLIURAMENT DEL PRODUCTE

2.1. Les despeses d’enviament de la comanda s’afegiran a l’import de la comanda durant la realització de la comanda i abans del pagament de la comanda. És possible que, segons l’import de la comanda, les despeses d’enviament puguin sortir gratuïtes, depenent de les condicions de promocions particulars.

2.2. PHOTOFAVS comunicarà al CLIENT el termini de lliurament estimat per a cada comanda en relació amb les previsions de les agències de transport associades.

2.3. Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que el CLIENT estimi justificades.

2.4. La gestió logística de les comandes del CLIENT correspon a les empreses contractades per PHOTOFAVS, per la qual cosa PHOTOFAVS no assumeix cap responsabilitat derivada de l’incompliment de les obligacions descrites en aquesta clàusula amb motiu d’una acció o omissió duta a terme per l’operador logístic.

2.5. Quan PHOTOFAVS prevegi que, per algun motiu, no podrà complir el termini de lliurament corresponent a una determinada comanda, es posarà en contacte amb el CLIENT per informar-lo sobre la situació.

2. PUNTS DE RECOLLIDA. El CLIENT, en el moment de finalitzar la compra, podrà decidir el punt de recollida que millor s’adeqüi a les vostres necessitats: des del repartiment tradicional a la direcció d’enviament facilitada pel client a través d’una empresa de transport; o bé escollint un llistat de punts de recollida col·laboradors de PHOTOFAVS que lliuraran el producte al CLIENT, prèviament aquest s’hagi identificat.

3. GARANTIA PHOTOFAVS

3.1. La vigent legislació de defensa de consumidors i USUARIS (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries) contempla en el seu article 103. Lletra c) que el dret de desistiment no és aplicable al subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i USUARI o clarament personalitzats.

3.2. PHOTOFAVS, però, amb la voluntat de donar plena satisfacció al CLIENT, concedeix un termini de 10 dies on el CLIENT pot comunicar la seva disconformitat amb el producte comunicant-ho a info@PHOTOFAVS.es.

3.3 El CLIENT ha de fer la devolució del producte d’acord amb les indicacions donades per l’equip d’Atenció al Client perquè la devolució sigui gratuïta per al CLIENT.

3.4. PHOTOFAVS efectuarà el reemborsament de l’import del producte a través del mateix mètode de pagament utilitzat pel CLIENT per a l’adquisició del producte en el termini màxim de CATORZE (14) dies naturals a partir de la recepció del producte enviat pel CLIENT a PHOTOFAVS.

3.5 La devolució del producte haurà de realitzar-se en el seu embalatge d’origen i en perfecte estat, és a dir, no danyat o embrutat pel CLIENT, i serà enviat al lloc indicat per PHOTOFAVS a les instruccions remeses al CLIENT. Així mateix, l’embalatge s’haurà d’identificar de manera completa i integra per tal de conèixer qui n’és el remitent.

3.6 Les promocions, ofertes o descomptes promoguts per PHOTOFAVS atendran sempre el contingut del missatge que es transmet. Aquest fet implica que si PHOTOFAVS detecta un error tècnic en la seva promoció, oferta o descompte emès a través de mitjans electrònics oa través del seu LLOC WEB, el SOFTWARE i l’App, l’USUARI o CLIENT no podrà acollir-se a un error tecnològic per beneficiar-se de forma extralimitada de la promoció, oferta o descompte, ja que en aquest cas s’entendrà per vàlid únicament el literal del missatge. A més, en cap cas s’acceptarà la combinació de dos o més descomptes que sumin un percentatge de reducció del preu igual o superior al 50%.